ECO FLOORING BY DEESAWAT

ECO FLOORING BY DEESAWAT

Sau quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, Deesawat đã sử dụng các nguyên vật liệu từ rác thải và kết hợp chúng với nhau để tại thành vật liệu trong xây dựng bằng một cách mới.

                                dee03

dee06

dee01

dee02

Nguyên liệu chính từ các loại gỗ như gỗ cây tếch, gỗ sồi trắng, gỗ hồng mộc, gỗ cây óc chó được cắt nát ra, cùng với đó Deesawat cũng sử dụng tấm bìa tái chế từ rác thải ( nhôm và nhựa) lấy từ các hộp sữa, sau đó nén thành tấm bìa cứng để trở thành một vật liệu khác. Với sự kết hợp đó, đã tạo ra một sản phẩm mới được mong đợi, một sự kết hợp vật liệu thú vị, độc đáo đã tạo nên một thiết kế hữu ích, có thể tái sử dụng phù hợp với yêu cầu dự án.

dee05

dee04

Sàn nhà tái chế của Deesawat được đảm bảo về chất lượng và tiết kiệm chi phí, sáng tạo mới này đã nhận được giải thưởng DEmark trong công nghiệp của Thái Lan và giải thưởng Good Design của Nhật Bản.

link: http://www.deesawat.com/home.html

Nguồn: LivingAsean

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *