Nagafloor LH1

  • Nagafloor LH1

    0 out of 5

    CHẤT ĐÔNG CỨNG BỀ MẶT BÊ TÔNG TRONG SUỐT

    Nagafloor LH1 là một chất lỏng trong suốt một thành phần gốc Lithium silicate  dùng để bảo dưỡng ,làm cứng bề mặt bê tông , kháng bụi tạo bề mặt bóng thẩm mỹ cho Bê tông sàn dân dụng và công nghiệp