Naga Epomortar

  • Naga Epomortar

    0 out of 5

    Naga Epomortar là hệ thống vữa epoxy không dung môi, bao gồm hợp chất nhựa epoxy và thành phần cốt liệu được chọn lựa kỹ càng để tạo ra một hệ thống hỗn hợp vữa dùng để sửa chữa, định hình những cấu kiện chi tiết trong hệ thống sơn epoxy, PU…