4. REPAIR SYSTEM

  • Naga Epomortar

    0 out of 5

    Naga Epomortar là hệ thống vữa epoxy không dung môi, bao gồm hợp chất nhựa epoxy và thành phần cốt liệu được chọn lựa kỹ càng để tạo ra một hệ thống hỗn hợp vữa dùng để sửa chữa, định hình những cấu kiện chi tiết trong hệ thống sơn epoxy, PU…

  • Naga Monomortar SR

    0 out of 5

    Naga Monomortar SR là loại vữa sửa chữa bề mặt bê tông trộn sẵn mác cao gốc xi măng polymer. Sau khi trộn với nước theo tỉ lệ định sẵn sẽ được hỗ hợp vữa đồng nhất, dễ dàng thi công và sửa chữa bề mặt bê tông.