Naga Monomortar SR

  • Naga Monomortar SR

    0 out of 5

    Naga Monomortar SR là loại vữa sửa chữa bề mặt bê tông trộn sẵn mác cao gốc xi măng polymer. Sau khi trộn với nước theo tỉ lệ định sẵn sẽ được hỗ hợp vữa đồng nhất, dễ dàng thi công và sửa chữa bề mặt bê tông.